Scroll Top

Oude Reimer Privacy Verklaring

Oude Reimer, gevestigd aan Willem Barentszweg 216, 1212 BR te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die verkregen worden via de website https://oudereimer.nl/. In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe er omgegaan wordt met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Het kan wellicht voor komen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

01. Persoonsgegevens die wij verwerken

Oude Reimer BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

02. Doeleinden van de verwerking

Oude Reimer BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het versturen van onze orderbevestiging, factuur en het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om de Website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

03. Delen van persoonsgegevens met derden

Oude Reimer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oude Reimer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

04. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Oude Reimer, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

04.1 Nieuwsbrieven

Uw e-mailadres, bedrijfsnaam, voornaam en achternaam worden opgeslagen in ons e-mail marketing programma Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar sales@oudereimer.nl.

04.2 Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Oude Reimer via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

04.3 Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Uw rechten

05.1 Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Oude Reimer vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Oude Reimer. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

05.2 Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Oude Reimer. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.

05.3 Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Oude Reimer opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Oude Reimer al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

05.4 Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Oude Reimer vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

05.5 Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Oude Reimer niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

05.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Oude Reimer uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via sales@oudereimer.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

06. Plichten

Oude Reimer verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Oude Reimer via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de contact met u op te kunnen nemen bij orderstatus wijzigingen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Oude Reimer de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Oude Reimer met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Oude Reimer behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Oude Reimer dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Oude Reimer te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

07. Cookies

Op de website https://oudereimer.nl/ maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Hiernaast wordt beschreven welke cookies Oude Reimer zelf plaatst en welke cookies door derden worden geplaatst.

07.1 Functionele cookies

Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op de website van Oude Reimer gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te bestellen. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

07.2 Tracking cookies

Via Google Analytics worden op de website van Oude Reimer geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor de website van Oude Reimer. U kunt de browserplugin hier downloaden.