Scroll Top

SwissClean - OPAL 5000

Motorex OPAL 5000 is een geurarme universeel reiniger. Het heeft vergelijkbare reinigings-eigenschappen als de overige VOC houdende reinigingsmiddelen. De OPAL 5000 bestaat echter uit inhoudsstoffen die niet belastingplichtig zijn.

De Motorex OPAL 5000 is bijzonder geschikt voor het reinigen van onderdelen in de service- reparatie afdelingen.

Technische informatie
  • Geur-arm
  • Universeel reinigend vermogen
  • Geen gevarengoed
  • Hoog vlampunt
  • Geen VOC meldplicht
  • Geschikt voor alle metaalsoorten
  • Bio-stabiel

Door zijn relatief langzame droging worden de producten voor korte duur tegen corrosie beschermd.

Motorex OPAL 5000 moet niet verdund gebruikt worden. Het reinigen kan door middel van een doek, penseel of sproeier opgebracht worden. Er mag niet met water nagespoeld worden. Naspoelen moet ook met OPAL 5000 gebeuren.

Omdat het drogen van de OPAL 5000 meer tijd vraagt in vergelijking met VOC-houdende REX-Reiniger adviseren wij in kritische gevallen een föhn te gebruiken of het product af te blazen.  

5L 
25L 
60L 
200L
1000L