Scroll Top

Swisscut - Ortho TX

Swisscut ORTHO SX vloeistoffen zijn chloor- en zwaar metaal vrije bewerkingsoliën. De hoogste eisen, gekenmerkt door de moeilijkste bewerkingen, moeilijke verspaanbaarheid van veel materialen en extreme productieomstandigheden worden probleemloos vervult. Swisscut Ortho SX snijoliën zijn helder, verdampingsarm, geur arm en zijn zelfs onder de zwaarste omstandigheden schuimarm. Ook geeft de Ortho SX geen neiging tot overmatige nevelvorming.

Technische informatie
  • Verouderingsstabiel
  • Grote maatvastheid bij lange bewerkingstijden
  • Minimale nabewerking
  • Zeer vriendelijk voor de huid
  • Kleine neiging tot verneveling
  • Zeer hoge proceszekerheid
  • Extreem efficiënt

Niet geschikt voor koper en non-ferro metalen.

Voor alle boortoepassingen met 1-lippenboren-BTA- en ejector-gereedschappen, Vol- kern en opboren van de meest diverse materialen op draai-automaten. Draadsnij- draadvormbewerkingen en ruimen. Vertandings-bewerkingen zoals afwikkelfrezen, stootfrezen, schaven en tandflankslijpen. Niet geschikt voor koper en non-ferro metalen.

25L 
200L
1000L

Viscositeiten      7, 10,15, 22, 32

machine olie